ero ero

koncept erogrotesek zastrzeżony. Wymyślony 21.4.10. i cały, cały mój.... (koncept. tak). erogroteska = miniatura erotyzująca z elementami groteski, które wkradają się wbrew moim najlepszym intencjom....

the idea of an erogrotesque is copyrighted (or might as well be). Thought it up today (21.4.10.), googled, and it's mine, my precioussss (idea. right). an erogrotesque = a more or less erotic drabble, with some 'grotesque' thrown in for a good measure - it keeps interfering, against my best efforts....

Gdyby ktoś nie zauważył, tłumaczenie jest dość swobodne.
If you didn't notice, the translations are... loose at best.

wtorek, 4 maja 2010

Words, words. It started with words, or maybe it's always been about them.

I don't do obvious, not where I can be seen or discovered by harsh breathing from the screen. Words are private; but for my face showing my thoughts, no-one would ever know. Words, cloaked in another, less obvious language; words, painting a picture.

From receiving to giving - I'm loving you with words. Touching you. Thinking you up. Realizing you, with the sharp point of tongue.

And there is silence. Space in between letters and licks. People don't always get it - that words don't exclude silence, don't have to.

Words, silence, curling slowly, smoke-like, around your body.

And it might not be just about words, anymore.Słowa, słowa. Zaczęło się od słów, a może zawsze o nie chodziło.

Nie lubię być oczywista, nie chcę być dostrzeżona, zdradzona przez przyśpieszony oddech z ekranu. Słowa są prywatne; gdyby nie były mi wypisane na twarzy, nikt by się nigdy nie domyślał. Słowa, odziane w inny, mniej oczywisty język; słowa malujące obraz.

Od brania do dawania - wykochuję cię słowem. Dotykam cię. Zmyślam. Zdaję sobie z ciebie sprawę, ostrym końcem języka.

Jest też cisza. Przestrzeń między literami i dotykiem języka. Ludzie nie zawsze rozumieją - słowa nie wykluczają ciszy, nie muszą jej wykluczać.

Słowa, cisza, owijają się, wolno jak dym, wokół twojego ciała.

I może nie chodzi już tylko o słowa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz