ero ero

koncept erogrotesek zastrzeżony. Wymyślony 21.4.10. i cały, cały mój.... (koncept. tak). erogroteska = miniatura erotyzująca z elementami groteski, które wkradają się wbrew moim najlepszym intencjom....

the idea of an erogrotesque is copyrighted (or might as well be). Thought it up today (21.4.10.), googled, and it's mine, my precioussss (idea. right). an erogrotesque = a more or less erotic drabble, with some 'grotesque' thrown in for a good measure - it keeps interfering, against my best efforts....

Gdyby ktoś nie zauważył, tłumaczenie jest dość swobodne.
If you didn't notice, the translations are... loose at best.

czwartek, 6 maja 2010

pragnienie pisania, pisanie pragnienia. już któryś raz te słowa dwa owijają się wokół siebie w przestrzeni mojej głowy.

writing desire, desire to write. time and again those two words embrace each other in the space of my head.

channeling desire through writing. you need no psychology degree to see how it works. my body, full of words, made of words, body of text. my leg called a leg, my shoulder shaped against the letters. my thoughts, my words, my skin, impossible to touch. you can't touch words; all I ever touch is an unknown I'm afraid of.

przeżywać pragnienie pisaniem. nie trzeba skończyć psychologii, żeby widzieć, jak to działa. moje ciało pełne słów, zbudowane ze słów, ciało-tekst. noga zwana nogą, ramię kształtowane zarysem liter. moje myśli, słowa, skóra - niedotykalne. nie można dotknąć słów; dotykam tylko nieznania w sobie, nieznania, które mnie przeraża.

cisze są błogosławieństwem i przekleństwem. łatwiej ignorować ciało, które nie mówi. ale milczenie budzi we mnie lęk - ciało milczące, nieruchome, tkwiące za ścianą ciszy.

the silences are mixed blessings. silent body is easier to ignore. but the silence makes me afraid - my body not-speaking, unmoving, trapped behind the wall of quiet.

quietly crazy. crazily quiet. through silence lies madness, madness threatens to engulf me every time I fail to scream. quiet madness or mad screech of untouchable, unreasonable, unknown? alone?

ciche szaleństwo. szaleńcza cisza. szaleję przez ciszę, szaleństwo grozi mi, chce mnie ogarnąć za każdym razem, gdy nie krzyczę. ciche szaleństwo czy szaleńczy wrzask niedotykalnego, nierozsądnego, nieogarnionego? samotnego?

czego chce moje ciało? nie pytaj, jeśli nie chcesz znać odpowiedzi, mówię sobie. i nie pytam.

what does my body want? don't ask, if you're not prepared to know the answer, I tell myself. and I don't ask.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz