ero ero

koncept erogrotesek zastrzeżony. Wymyślony 21.4.10. i cały, cały mój.... (koncept. tak). erogroteska = miniatura erotyzująca z elementami groteski, które wkradają się wbrew moim najlepszym intencjom....

the idea of an erogrotesque is copyrighted (or might as well be). Thought it up today (21.4.10.), googled, and it's mine, my precioussss (idea. right). an erogrotesque = a more or less erotic drabble, with some 'grotesque' thrown in for a good measure - it keeps interfering, against my best efforts....

Gdyby ktoś nie zauważył, tłumaczenie jest dość swobodne.
If you didn't notice, the translations are... loose at best.

wtorek, 22 czerwca 2010

lost in translation

what about wanting to want? just to prove your own normalcy? what about need to prove it?

what about sitting, all cooped inside, and waiting for motivation to strike? what about missing non-existent touch? what about this quiet craziness, lurking?

what about out of body experiences like reading and living through the pages? all very useful, but what about coming down from that high? what about writing and notwriting? what about re-creating yourself through the touch of keypads?

what about me?

niedziela, 13 czerwca 2010

krzyk zamknięty w gardle, bo

tłok i tłum i szok i szum i nieraz stała na jednej nodze w tramwaju, a jednak to pierwszy raz, gdy palce odnajdują krocze. Palce przynależą do twarzy starannie odwróconej, skroni przyprószonych siwizną. Milcząc, podnosi siatkę z zakupami, chroniąc miękki brzuch. Truskawki krwawią w objęciach papierowej torby, coraz mocniej poddane naciskowi.

scream strangled inside her throat, 'cause

crowd and crush and loud and rush and she has, several times, stood on one leg inside a tram, but it's still a first time occurence, fingers travelling to crotch. Fingers belong to a face firmly turned away, temples peppered with grey. Silent, she pulls up a grocery bag, protecting the soft underbelly. Strawberries bleed within the paper bag, the pressure harder still.

środa, 9 czerwca 2010

Chciałam dziś wziąć, tak po prostu, twoją dłoń, i poprowadzić ją po wewnętrznej skórze mego łokcia - sam szept dotyku, dwa milimetry przestrzeni między. Samo ciepło uniosłoby mi włosy na przedramieniu. Ciepło i pytanie w twoich oczach; prowadzę cię, powoli i słodko, aż bierzesz mnie za rękę i zamykam oczy.

I wanted to take your hand today, just like that, and trail it over the skin inside my elbow - a bare whisper of a touch, half inch space in between. Warmth alone would have raised hairs on my forearm. Warmth and your eyes, questioning; I lead you, slowly, sweetly, 'til you take my hand and I close my eyes.