ero ero

koncept erogrotesek zastrzeżony. Wymyślony 21.4.10. i cały, cały mój.... (koncept. tak). erogroteska = miniatura erotyzująca z elementami groteski, które wkradają się wbrew moim najlepszym intencjom....

the idea of an erogrotesque is copyrighted (or might as well be). Thought it up today (21.4.10.), googled, and it's mine, my precioussss (idea. right). an erogrotesque = a more or less erotic drabble, with some 'grotesque' thrown in for a good measure - it keeps interfering, against my best efforts....

Gdyby ktoś nie zauważył, tłumaczenie jest dość swobodne.
If you didn't notice, the translations are... loose at best.

środa, 19 maja 2010

Uwielbiam, jak na mnie tak patrzysz. Pożerasz wzrokiem jak szczególnie apetyczne ciastko z kremem. Ciastko za szybką. Nie zapominajmy o szybce! Szybka jest kluczowa! Gdyby nie szybka, nie pragnąłbyś mnie nawet w połowie tak mocno.

Nie możesz mnie dotknąć. Wiem o tym, i cieszę się twoim spojrzeniem - dotykiem zapośredniczonym - bez konsekwencji. Nie mam pojęcia, czy pragniesz mojego ciała, czy energii, która ze mnie emanuje, gdy rozkoszuję się twoim pragnieniem, wygrzewam w jego cieple.

Perpetuum mobile. W ciągłym ruchu. Mechanizm zwrotny, energia krąży, krąży, krąży. Nutka sadyzmu, gdy patrzę na twoje pragnienie. Przyjemność władzy, jaką odczuwam, wiedząc, że nie możesz go spełnić. Też nie mogę cię dotknąć, ale nie o to chodzi. Ważne, że cię czuję i w i e m.

"To fascynująca zabawa, miły"... .

I adore it, you watching me like that. Like you're starving, and I'm an especially appetizing cream-filled cake behind a glass. Can't forget the glass! The glass is the key, here! But for it, you wouldn't have wanted me half as much.

You cannot touch me. I know it and enjoy your gaze, without consequences. I have no idea if you want me for my body, or for the energy I radiate while luxuriating in your want, its warmth.

Perpetuum mobile. Perpetually moving. A feedback mechanism, energy flowing to and fro, to and fro, to and fro. A hint of sadism, watching your hunger. A pleasure of power I feel, knowing you cannot sate it. I can't touch you either, but nevermind. What matters is that I can feel you and k n o w.

"How fascinating a game it is, dear"... .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz