ero ero

koncept erogrotesek zastrzeżony. Wymyślony 21.4.10. i cały, cały mój.... (koncept. tak). erogroteska = miniatura erotyzująca z elementami groteski, które wkradają się wbrew moim najlepszym intencjom....

the idea of an erogrotesque is copyrighted (or might as well be). Thought it up today (21.4.10.), googled, and it's mine, my precioussss (idea. right). an erogrotesque = a more or less erotic drabble, with some 'grotesque' thrown in for a good measure - it keeps interfering, against my best efforts....

Gdyby ktoś nie zauważył, tłumaczenie jest dość swobodne.
If you didn't notice, the translations are... loose at best.

czwartek, 22 kwietnia 2010

fragment rozmowy || snippet of a conversation

- A mógłbyś założyć koszulę?
- Nie nago? - cień ulgi.
- Powiedzmy, że to fetysz. Nie musi być całkiem zapięta.
T-shirt ląduje na krześle. Koszula szepce. Spojrzenie.

- Jak mam to zrobić?
- Jak zwykle.
- Zwykle jestem sam.

- Podniecało cię to, kiedy cię poprosiłam?
- Tak.
- A teraz?
- Nie wiem.

- Mogę do ciebie mówić? Nie będę cię dotykać.
- Już mnie dotykasz. Patrzysz.
- ...
- Możesz.

- Zwykle zamykam oczy.
- Nie musisz na mnie patrzeć. Usiądę za tobą.

Ciało coraz większe, niewygodne, napięte. Jakby guziki miały trzasnąć, jakby miała pęknąć skóra.- Could you wear a shirt?
- Not undressed? - a shadow of relief.
- Let's say it's a kink. Doesn't have to be buttoned all the way up.
T-shirt falls onto a chair. The whisper of a shirt. A gaze.

- How am I supposed to do that?
- Like you usually do.
- I'm usually alone.

- Did it turn you on when I asked you?
- Yes.
- And now?
- I don't know.

- Can I talk to you? I won't touch you.
- You're already touching me. You're looking.
- ... .
- Yeah, you can talk.

- I usually close my eyes.
- You don't have to look at me. I'll sit behind you.

Body getting larger, uncomfortable, tense. It's like the buttons are ready to let loose, any minute now, the skin is going to break.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz