ero ero

koncept erogrotesek zastrzeżony. Wymyślony 21.4.10. i cały, cały mój.... (koncept. tak). erogroteska = miniatura erotyzująca z elementami groteski, które wkradają się wbrew moim najlepszym intencjom....

the idea of an erogrotesque is copyrighted (or might as well be). Thought it up today (21.4.10.), googled, and it's mine, my precioussss (idea. right). an erogrotesque = a more or less erotic drabble, with some 'grotesque' thrown in for a good measure - it keeps interfering, against my best efforts....

Gdyby ktoś nie zauważył, tłumaczenie jest dość swobodne.
If you didn't notice, the translations are... loose at best.

poniedziałek, 10 stycznia 2011

tesknic za dotykiem przypadkowym, pelnym radosci i zapamietania. rozpamietywac. rozbierac na czesci ostatnie. rozpraszac sie mysla, ze gdyby, ze moze, ze nawet -- i budzic sie, i jeszcze.

missing the touch, an accidental one, joyful and abandoned. remember. caress every part of the memory. distracting yourself with the thought that if, that maybe, that even -- and wake up, and again.


[and more]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz