ero ero

koncept erogrotesek zastrzeżony. Wymyślony 21.4.10. i cały, cały mój.... (koncept. tak). erogroteska = miniatura erotyzująca z elementami groteski, które wkradają się wbrew moim najlepszym intencjom....

the idea of an erogrotesque is copyrighted (or might as well be). Thought it up today (21.4.10.), googled, and it's mine, my precioussss (idea. right). an erogrotesque = a more or less erotic drabble, with some 'grotesque' thrown in for a good measure - it keeps interfering, against my best efforts....

Gdyby ktoś nie zauważył, tłumaczenie jest dość swobodne.
If you didn't notice, the translations are... loose at best.

środa, 9 czerwca 2010

Chciałam dziś wziąć, tak po prostu, twoją dłoń, i poprowadzić ją po wewnętrznej skórze mego łokcia - sam szept dotyku, dwa milimetry przestrzeni między. Samo ciepło uniosłoby mi włosy na przedramieniu. Ciepło i pytanie w twoich oczach; prowadzę cię, powoli i słodko, aż bierzesz mnie za rękę i zamykam oczy.

I wanted to take your hand today, just like that, and trail it over the skin inside my elbow - a bare whisper of a touch, half inch space in between. Warmth alone would have raised hairs on my forearm. Warmth and your eyes, questioning; I lead you, slowly, sweetly, 'til you take my hand and I close my eyes.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz